Estudi de les situacions d’oposició i competició. Aplicació dels universals ludomotors als esports de combat: el judo

Josep Ll. Castarlenas i Llorens

Idioma de l’original

Citació

Castarlenas i Llorens, LL. (1993). Estudio de las situaciones de oposición y competición. Aplicación de los universales ludomotores a los deportes de combate: el judo. Apunts. Educación Física y Deportes, 32, 54-64.

365Visites

Resum

La Praxiologia, com a ciència que s’ocupa de l’estudi de les accions amb significació pràxica, necessita treballs i investigacions que aprofundeixin en les diverses pràctiques per tal d’anar configurant un corpus de coneixement específic que doni identitat a aquesta disciplina. Partint d’una anàlisi genèrica de les pràctiques d’oposició pura, aquest article proposa l’aplicació dels Universals Ludomotors (P. Parlebas 1981) al grup d’esports de lluita i, més concretament, al judo. En aquesta aplicació s’intenten posar al descobert algunes de les parts que configuren la lògica interna d’aquestes pràctiques esportives. En l’aplicació dels universals a les pràctiques luctatóries, ens adonem que existeixen algunes matisacions a realitzar sobre el concepte “universal” alhora que proposem una sèrie d’incorporacions i ampliacions d’aquest model operatori d’anàlisi dels jocs i els esports col.lectius.

Paraules clau: elements estructurals, esports de lluita, judo, lógica interna, praxiología, universals.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1993