Estudi de l’aula d’educació física: anàlisi dels recursos materials propis de l’àrea

Belén Tabernero Sánchez

Sara Marquez

Idioma de l’original

Citació

Tabernero Sánchez, B., & Márquez Rosa, S. (2003). Physical Education classroom study: analysis of the material resources of the area. Apunts. Educación Física y Deportes, 72, 49-54.

442Visites

Resum

L’objecte del treball és realitzar una anàlisi dels recursos materials propis de l’àrea d’educació física com a decisió metodologia que influeix de manera determinant en el procés d’ensenyament/aprenentatge. Per fer-ho, després de classificar els materials, tant els específics com els no específics, d’educació física, es marquen un seguit de criteris a considerar en l’adquisició de materials per rendibilitzar-los al màxim. A continuació, es referma la importància de l’ús de materials a les classes d’educació física detallant-ne les funcions que poden aportar en l’ensenyament. Finalment, un recorregut per la bibliografia sobre la utilització de materials deixa clar, sense cap mena de dubte, l’enriquiment d’experiències que proporcionen.

Paraules clau: didàctica de l’educació física, materials.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2003