Estratègies per augmentar el temps de pràctica motriu en les classes d’educació física escolar

José Ángel Olmedo Ramos

Idioma de l’original

Citació

Olmedo Ramos, J. A. (2000). Strategies to increase the motor practice time in Physical Education clases. Apunts. Educación Física y Deportes, 59, 22-30.

524Visites

Resum

L’anàlisi de la pràctica diària mostra els escassos minuts amb què compte l’alumne per practicar i poder aconseguir els objectius marcats. Aquest article tracta de presentar una sèrie de recursos i estratègies que ajudin el professor d’educació física a reduir el temps dedicat a la presentació i organització de les activitats que es proposen a classe, amb la finalitat d’esgarrapar minuts en benefici del temps de pràctica, essencial per a l’aprenentatge. Per això, i en revisar algunes de les més destacades fonts bibliogràfiques que tracten sobre el tema, s’analitzen els diferents temps que existeixen en la sessió d’educació física i s’estudien les accions i variables que poden restar minuts al temps de la pràctica motriu. Finalment, es presenten una sèrie d’estratègies i recursos metodològics en relació amb els diferents blocs del contingut del currículum que permeten als professors dedicar més temps a les tasques d’aprenentatge.

Paraules clau: compromís motor, educació física, temps de pràctica.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2000