Estratègies per a l’ensenyament de competències de vida a través de l’esport en joves en risc d’exclusió social

Maurício Marques

Catarina Sousa

Jaume Cruz

*Correspondència: Maurício Marques mauriciopmarques@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Marques, M., Sousa, C., & Cruz feliu, J. (2013). Strategies for Teaching Life Skills through Sport in Young People at Risk of Social Exclusion. Apunts. Educación Física y Deportes, 112, 63-71.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/2).112.05

575Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball és investigar quines són les estratègies utilitzades per entrenadors de futbol per a l’ensenyament de competències de vida a joves que viuen en zones de risc d’exclusió social. Per a això entrevistem cinc entrenadors de futbol (quatre homes i una dona) amb edats entre 19 i 40 anys. Es va indagar sobre com gestionaven els entrenaments dels seus equips, quina era la seva filosofia d’entrenament i els seus mètodes de treball. L’anàlisi de contingut de les entrevistes es va fer basant-se en les dimensions anomenades estratègies efectives d’entrenament i estratègies de desenvolupament de joves creades en l’estudi de Gould, Collins, Lauer i Chung (2007). S’han identificat dues categories noves dins la primera dimensió: comunicació i actuació. Les estratègies de desenvolupament de joves es van agrupar en les categories “estratègies de millora de participació” i “ensenyament de competències de vida”, igual que en el treball original de Gould, Collins et al. (2007). També s’ha esbrinat i agrupat les competències de vida facilitades o desenvolupades per la pràctica esportiva, les quals es poden traslladar a altres àmbits com el familiar, l’educatiu o el professional.

Paraules clau: competències de vida, desenvolupament positiu de joves, estratègies d’ensenyament, futbol, risc d'exclusió.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 31 d'octubre de 2012

Acceptat: 16 de gener de 2013

Publicat: 1 d'abril de 2013