Estratègies d’anàlisi de l’esport en edat escolar a la província de Huelva

Alberto Nuviala Nuviala

Pedro Sáenz-López Buñuel

Idioma de l’original

Citació

Nuviala Nuviala, A., & Sáenz-López Buñuel, P. (2001). Strategies for sport analysis in school years in the province of Huelva. Apunts. Educación Física y Deportes, 63, 30-38.

324Visites

Resum

L’esport en edat escolar mobilitza una gran quantitat de nois i noies i suposa una important inversió de les administracions pels valors educatius que té aquesta activitat cultural. La Diputació Provincial de Huelva, preocupada per aquestes dades i per tal de millorar els seus programes orientats a la població escolar, va organitzar un seminari d’esport escolar que va estudiar la situació de la província i va plantejar propostes de millora. En l’article present comentem la metodologia que hem seguit en la realització d’aquest treball i la dinàmica del seminari, i discutim els resultats més significatius sobre la realitat de l’esport escolar a la província de Huelva i les propostes de millora. Tant l’anàlisi com la metodologia i els resultats podrien ser útils en altres contextos.

Paraules clau: edat escolar, esport, estratègies d'anàlisi, gestió.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2001