Esports de combat i lluita: aproximació conceptual i pedagògica

Josep Ll. Castarlenas i Llorens

Idioma de l’original

Citació

Castarlenas Llorens, J. LL. (1990). Deportes de combate y lucha: aproximación conceptual y pedagógica. Apunts. Educación Física y Deportes, 19, 21-28.

561Visites

Resum

Els esports de combat i lluita tal vegada són uns dels que tenen més tradició arreu. Malgrat això, sempre han estat vinculats a certs condicionaments degut a la violència aparent que comporten. Això ha fet que en moltes ocasions hagin estat vetats i rebutjats per moltes esferes socials, entre les quals hi podem destacar els pedagogs i educadors físics, que a vegades per por, i a vegades per desconeixement, no s’han atrevit a integrar aquestes activitats dins dels seus programes. Aquest article intenta donar una visió concreta d’alguns aspectes genèrics d’aquests esports, en un intent d’arribar a la seva essència i d’ella abstreure les possibilitats educatives que ens ofereixen aquestes activitats dins el marc educatiu. També prova de contribuir al desenvolupament d’una nomenclatura genèrica, adaptada per als esports de lluita i combat, la qual serveixi per identificar accions i situacions que són iguals en tots aquests esports. Aixe, és una tasca nova en aquest camp, però no pas en els esports col.lectius, els quals sí compten amb un lèxic específic per a les seves accions tàctiques comunes.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1990