Esport i educació

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Roca i Balasch, J. (2004). Sport and education. Apunts. Educación Física y Deportes, 77, 3-4.

348Visites

Resum

Enguany se celebra l’any Europeu de l’educació mitjançant l’esport. En aquesta revista hi ha una aportació amb l’escrit del professor Carles González, sobre un tema de molta transcendència educativa: l’actuació dels jugadors de futbol com a models a imitar, especialment per part dels nens. L’article fa unes propostes concretes dins l’objectiu general de millorar l’educació mitjançant l’esport.
En aquest context de celebració i donada la preocupació nítidament educativa d’aquesta publicació i l’interès de servir els professionals de l’educació física i l’entrenament esportiu, volem sumar-nos a aquella aportació amb unes reflexions més generals.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2004