Esport, estil de vida actiu i població: consideracions a través del judo

Guillermo Torres

Josep Lluís Castarlenas

Idioma de l’original

Citació

Torres Casadó, G., & Castarlenas Llorens, J. L. (2004). Sport, active lifestyle, and population: considerations through judo. Apunts. Educación Física y Deportes, 75, 32-38.

457Visites

Resum

A partir d’unes interessants reflexions sobre el problema del sedentarisme a la nostra societat, aquest article aborda el paper de l’educació física i l’esport com a mitjà per pal·liar les conseqüències que es desprenen, en l’àmbit de salut publica, de la falta d’activitat física.
El concepte d’esport ha d’evolucionar i transformar-se, per tal de poder adaptar-se a les necessitats que la població li demana, pel que fa a accessibilitat i motivació i, alhora, ha d’ajustar-se als paràmetres que se sol·liciten a l’exercici físic, des del punt de vista de la salut.
En aquesta línia, es presenta una reflexió sobre com s’hauria de transformar el judo per presentar-se com una activitat atractiva i motivant, que s’ajusti a les directrius marcades pel concepte d’activitat física saludable. A més a més, es ressalta que ja en el seu origen, el judo sorgeix més que com un esport, com una pràctica corporal que va molt més enllà de la mera especulació sobre els resultats.

Paraules clau: activitat física, judo, salut, sedentarisme.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2004