Espais d’Acció i Aventura

Dr. Javier Mendiara Rivas

Idioma de l’original

Citació

Mendiara Rivas, J. (1999). Action and Adventure spaces. Apunts. Educación Física y Deportes, 56, 65-70.

431Visites

Resum

El present article pretén explicar una de les pràctiques educatives que es porten a terme al Col·legi d’Educació Infantil i Primària Pío XII d’Osca. Als seus inicis, els espais d’acció i aventura van ser una experiència docent encaminada a què els nens petits poguessin satisfer la seva necessitat de joc i moviment en el propi centre escolar. Avui dia s’han convertit en una proposta didàctica, concreta i sistemàtica, basada en la manipulació pedagògica de la circumstància ambiental, que pot orientar la realització d’una activitat física natural en l’educació del nen de 3 a 8 anys. Als espais d’acció i aventura, cada nen, en funció de les seves característiques personals, pot trobar la situació ambiental adient per a manifestar les seves capacitats i marcar-se un ritme d’avançament progressiu en el seu desenvolupament. A més, els espais d’acció i aventura constitueixen un marc peculiar que afavoreix l’aparició d’una dinàmica d’interacció especialment rica entre els nens i entre aquests i l’adult. Aquesta dinàmica d’interacció impulsa les potencialitats dels petits i possibilita que posin en marxa diversos comportaments que els condueixen a un desenvolupament òptim i equilibrat de la seva personalitat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1999