Espai públic i esport: de la reflexió a la intervenció. Algunes propostes

Núria Puig

*Correspondència: Núria Puig npuig@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Puig, N. (2008). Public Space and Sport: on Reflection and Intervention. Selected Proposals. Apunts. Educación Física y Deportes, 91, 114-120.

378Visites

Resum

L’article presenta un seguit de propostes d’intervenció que es deriven dels resultats de les investigacions realitzades a Barcelona sobre l’esport als espais públics urbans. Se centra en tres aspectes considerats essencials: l’esport practicat als espais públics urbans és un capital social; aquest capital es genera quan els espais públics estan concebuts perquè siguin llocs de trobada i no de passada; i els espais públics urbans, en conjunt, són llocs d’aprenentatge de la ciutadania. En la conclusió se suggereixen actuacions per millorar la situació existent i posar remei a alguns dels dèficits que s’hi han observat.

 

Paraules clau: espais públics urbans, gestió esportiva, propostes d’actuació, xarxes socials.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2008