Escoles d’iniciació esportiva. L’experiència de Barcelona

Josep Rovira Riera

Miguel Ángel Torralba

Idioma de l’original

Citació

Rovira Riera, J., & Torralba Jordán, M. A. (1985). Las escuelas de iniciacion deportiva. La experiencia de Barcelona. Apunts. Educación Física y Deportes, 02, 43-49.

474Visites

Resum

Caldria parlar d’activitats aquàtiques amb nens de mesos fins a 6 anys, però malauradament és molt difícil trobar un espai que reuneixi les condicions óptimes quant a l’entorn i termperatura aigua-ambient per poder treballar aquest tipus d’activitat. Per tant, el treball quedarà emmarcat en les edats 2,5-6 anys. Ens ha preocupat molt poder elaborar un programa de treball on no es desvinculés l’activitat piscina de l’entorn escola i per altra banda poder acollir dins la programació totes les possibilitats que ofereix el treball amb aigua i adequar-lo a les necessitats psíquiques i motrius de cada grup d’edats determinat. En les activitats aquàtiques el nen pot experimentar moviments corporals més amplis que en el medi terrestre, cal doncs aprofitar aquest factor i orientar l’activitat piscina cap a un reforç de les activitats motrius del nen. La situació en el nou espai, els moviments motrius, el domini del cos, l’autonomia, la relaxació, el Ilenguatge, les sensacions tàctils i visuals entre d’altres, poden tenir un tractament més ampli si les incloem dins de l’activitat piscina.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre 1985