Escenaris i ambients de l’educació física

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

492Visites

Resum

L’educació física necessita una constant varietat d’escenaris per poder oferir als nens i nenes unes classes que invitin a una pràctica en què ells siguin els veritables protagonistes i visquin experiències amb impactes emocionals significatius. Mitjançant l’organització i la recreació de distints ambients en cada escenari contemplat, es reforça la motivació dels nostres alumnes, es promou la seva imaginació i fantasia i es facilita el desenvolupament de les seves capacitats. Els nostres educands pertanyen a una societat cada vegada més allunyada de la natura, l’escola és sovint un ens urbanita tancat i enclaustrat que viu d’esquena als entorns més
pròxims, i la seva circumstància vital és des del punt de vista motriu cada vegada més angosta i restrictiva. Els escolars d’avui viuen cada vegada més en un univers virtual, són bastant sedentaris, habiten majoritàriament en entorns urbans i estan molt familiaritzats amb la tecnologia. L’ambientació d’escenaris diversos i imaginatius per a les classes d’educació física a l’escola, la utilització didàctica dels espais de l’entorn escolar pròxim i les sortides estacionals (tardor, hivern i primavera) al medi natural són estratègies recomanables per a una educació física de qualitat. Sota aquests paràmetres, l’educació física ha de potenciar una motricitat rica i variada, una educació mediambiental i una educació personalitzada i transdisciplinària en contacte íntim amb la natura, i ha de liderar
l’escola renovada del segle XXI.

Paraules clau: ambients, aula educació física, educació física, escenaris, escola renovada, espais entorn escola, medi natural, sortides estacionals.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2011