Escala de percepció de l’esforç i activació muscular en exercicis d’estabilització del core

Julio Martín Ruiz

*Correspondència: Julio Martín Ruiz julio.martin@ucv.es

Idioma de l’original

343Visites

Resum

La pràctica de l’activitat física és un dels mitjans més adequats de millorar i conservar la qualitat de vida de les persones. Entre els beneficis d’un condicionament regular, en figuren alguns de psicològics com atenuar la depressió, l’ansietat o quadres d’estrès, i entre els fisiològics, el descens de la freqüència cardíaca basal, del risc d’accidents cardiovasculars, o del dolor lumbar crònic, especialment amb el treball de la faixa lumboabdominal o core.

Paraules clau: core, emg, estabilitat, percepció.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2015

Data de lectura: 13 de març de 2013