És sostenible l’esport actual? Una anàlisi des de la perspectiva ètica

Klaus Heinemann

Idioma de l’original

Citació

Heinemann, K. (2004). Are nowadays sports sustainable? An analysis from the ethical perspective. Apunts. Educación Física y Deportes, 78, 10-18.

393Visites

Resum

L’article planteja la dificultat de respondre a la pregunta en termes generals, perquè l’esport és un fenomen molt heterogeni i també sotmès a una evolució constant. Partint d’aquesta constatació, s’analitzen les qüestions que afecten la sostenibilitat de l’esport actual. Es considera que la possibilitat de controlar l’evolució de l’esport i alhora també d’imposar i assegurar els propis ideals, valors i bases ètiques és molt limitada. L’esport, i per damunt de tot l’esport d’alt rendiment, s’enfronta a exigències, interessos i expectatives externes que són difícils de satisfer sense infligir l’ètica esportiva. Aquestes influències externes fan cada vegada més difícil que es compleixi el principi d’igualtat d’oportunitats i que es respecti la dignitat de les persones que practiquen l’esport. Tanmateix, el problema radica en el fet que si l’esport deixa de respectar aquest principi d’igualtat i la dignitat dels practicants, perdrà la seva credibilitat.

Paraules clau: dignitat humana, ètica esportiva, heterogeneïtat de l’esport, igualtat d’oportunitats, sostenibilitat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2004