Entrenament de força per a la salut

Vicente Ortiz Cervera

Idioma de l’original

Citació

Ortiz Cervera, V. (1996). Entrenamiento de fuerza para la salud. Apunts. Educación Física y Deportes, 46, 94-99.

508Visites

Resum

Aquest article descriu de manera breu i clara els efectes de l’entrenament de força sobre la salut, alhora que dóna les pautes per a la realització i programació dels entrenaments de força per a la salut en diverses edats. Es mostren les diferents variables de l’entrenament de la força juntament amb exemples d’entrenaments, basantse en les pautes marcades a la revisió bibliogràfica descrita.

Paraules clau: força, salut, variables d'entrenament.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1996