Entrenament amb vibracions mecàniques i salut: efectes sobre els sistemes ossi, endocrí i cardiovascular

Marzo Edir Da Silva

Diana María Vaamonde Martín

José María Padullés

*Correspondència: Marzo Edir Da Silva pit_researcher@yahoo.es

Idioma de l’original

Citació

Edir Da Silva, M., Vaamonde Martín, D. M., & Padullés, J. M. (2006). Mechanical vibration training and health: effects on skeletal, endocrine and cardiovascular systems. Apunts. Educación Física y Deportes, 84, 48-57.

320Visites

Resum

L’entrenament amb vibracions mecàniques (VT) és un nou mètode que s’està utilitzant per millorar la performance neuromuscular. Des de no fa gaire se n’està ampliant l’aplicació cap a altres àrees més directament vinculades a la salut. El VT es presenta com un possible mètode eficaç en la prevenció de diverses dolences. L’objectiu de la revisió que presentem és intentar d’esclarir si realment el VT és beneficiós per a la salut (per als sistemes ossi, endocrí, cardiovascular, per a la composició corporal i la qualitat de vida) i quins són els mecanismes pels quals es produeixen aquests beneficis. Pel que fa al sistema ossi hom ha observat un augment de la densitat mineral òssia i una disminució consegüent de l’osteoporosi. D’altra banda, després d’exposicions curtes al VT s’ha observat un augment dels nivells sèrics de la testosterona i l’hormona del creixement, mentre que els de cortisol disminueixen i els d’insulina es mantenen. Durant l’exposició a VT augmenta el consum d’oxigen i l’activitat muscular. L’exposició controlada al VT pot disminuir a llarg termini el dolor lumbar. A la vista de tot el que acabem d’exposar, podem destacar com a conclusió que el VT aconsegueix, a llarg termini, una millora global de la qualitat de vida.

Paraules clau: entrenamient esportiu, massa òssia, resposta hormonal, sistema cardiovascular, vibracions mecàniques.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2006