Entorn físic. Estratègia d’instrucció en l’educació física especial.

Juan Carlos López

Idioma de l’original

Citació

López González, J. C. (1988). Entorno físico. Estrategia de instrucción en la educación física especial. Apunts. Educación Física y Deportes, 14, 27-33.

340Visites

Resum

“La primera necessitat del nen és, potser, la de la SEGURETAT. Qualsevol comportament que pugui semblar desviat de la norma, qualsevol reacció del nen davant l’adult o davant les tasques que aquest li proposa… estan vinculades al seu fracàs, però també ho estan a la inseguretat que li ocasiona aquest fracàs…”.
Aquesta inseguretat, que és una condició de l’estabilitat del comportament, només li pot ser aportada per l’adult i està en funció de dos factors:
1—    l’estabilitat dels adults que envolten al nen;
2—    l’estabilitat dels llocs on viu el nen. Encara que l’àmbit familiar sigui el lloc principal i primer viscut pel nen, serà a l’escola on tindrà el seu primer contacte amb la vida social. El pas de l’entorn familiar a l’entorn escolar, suposa posar en evidència “l’estat de protecció” del primer al qual s’acostuma a associar una idea de llibertat, enfront a un “estat de disputa” i adversitats que haurà d’afrontar a la societat. La SEGURETAT, primera necessitat del nen deficient, i més concretament l’ESTABILITAT de l’entorn físic en les activitats físico-adaptades, suposa el centre neuràlgic al voltant del qual gira aquest article.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1988