Ensenyament dels jocs esportius: un canvi d’enfocament

Brenda Read

José Davis Davis

Idioma de l’original

Citació

Read, B., & Davis Davis, J. (1990). Enseñanza de los juegos deportivos: cambio de enfoque. Apunts. Educación Física y Deportes, 22, 51-56.

461Visites

Resum

En aquest article volem presentar una nova aproximació a l’ensenyament dels jocs esportiusl més en consonància amb la finalitat educativa que persegueixen els centres escolars. Es tracta d’un intent de reconceptualització dins de l’ensenyament de l’educació física que, no sense esforç, s’estén pels col·legis anglesos. L’article de Rod Thorpe i David Bunker (1982) “A model for the teaching of games in secondary schools” va fer palesa la necessitat de reflexionar sobre l’ensenyament dels jocs esportius. Tanmateix, el nou enfocament ha d’entendre’s com una resposta o reacció d’un grup de professionals a les insatisfactòries pràctiques de l’ensenyament als centres escolars, quedant així aclarida llur connexió amb la realitat quotidiana de l’educació física. Per a una millor comprensió del nostre enfocamcnt, començarem amb una breu exposició dels aspectes limitadors de l’ensenyament actual. Comentarem després les bases sobre les quals es recolza aquesta alternativa finalment, els aspectes a tenir en compte per a la planificació d’un currículum de jocs esportius.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1990