En cerca d’una avaluació formativa en educació física: anàlisi crítica de la realitat existent, presentació d’una proposta i anàlisi general de la posada en pràctica

Víctor M. López Pastor

Idioma de l’original

Citació

López Pastor, V. M. (2000). Seraching for a formative evaluation in Physical Education: Critical analysis of the existing reality, porposal presentation and general analysis of its put to practice. Apunts. Educación Física y Deportes, 62, 16-23.

389Visites

Resum

En aquest document fem un breu repàs a la temàtica de l’avaluació a l’EF, com a pas previ per realitzar una proposta i presentar alguns dels resultats més generals de la posada en pràctica per part d’un grup nombrós de professors d’EF al llarg dels últims sis cursos. Comencem explicant l’evolució del grup de treball i les raons que ens porten a esforçar-nos per buscar sistemes i instruments d’avaluació a l’EF més formatius. En el segon apartat fem unes quantes reflexions sobre la temàtica de l’avaluació, relacionant-la amb marcs de pensament i racionalitat més amplis, que ens ajuden a comprendre-la millor. En el tercer punt desenvolupem un seguit de crítiques i reflexions sobre els models d’avaluació dominants a l’EF. Finalment, en el quart apartat presentem una proposta sobre possibles línies de treball i actuació a l’hora de buscar una avaluació formativa a l’EF, i oferim una breu anàlisi dels resultats més generals dels sistemes i instruments d’avaluació contrastats a la pràctica.

Paraules clau: avaluació en educació física, racionalitat curricular, revisió.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2000