Emmascarament retroactiu i projectiu

Josep Nadal i García

Idioma de l’original

Citació

Nadal i García, J. (1991). Enmascaramiento retroactivo y proyectivo. Apunts. Educación Física y Deportes, 25, 35-44.

382Visites

Resum

S’anomena Emmascarament al fet que existeix una afectació de la sensibilitat per la presentació contigua en el temps de dos estímuls. Aquest és un treball experimental en el qual —en dos experiments— s’estudien els efectes de l’Emmascarament Retroactiu i Projectiu sobre el Temps de Reacció. Altres variables com el crític valor del temps que passa entre els inicis dels estímuls, la posició i l’àrea de l’anomenat estímul emmascarador i la distància d’observació a la qual es col·loca el subjecte, són factors estudiats. Els resultats mostren una clara afectació del Temps de Rcacció per la presentació contigua d’estímuls, especialment dramàtica en l’Emmascarament Retroactiu, quan el temps entre els inicis dels estímuls és molt breu (150 o 200 mil·lèsimes de segon). Les altres variables no semblen tan rellevants encara que existeixen diferències significatives.

Paraules clau: emmascarament, temps de reacció.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1991