Els Jocs Olímpics de Barcelona, 25 anys després (i 4)

Francesc Solanellas

Andreu Camps Povill

Jean-Loup Chappelet

Iain Edmonson

Enric Truñó

*Correspondència: Francesc Solanellas fsolanellas@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Solanellas Donato, F., Camps i Povilli, A., Chappelet, J., Edmonson, I., & Truñó i Lagares, E. (2017). The Barcelona Olympic Games: Looking Back 25 Years On (and 4). Apunts. Educación Física y Deportes, 130, 107-126. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/4).130.09

465Visites

Resum

Aquest és el quart article que publica la revista Apunts. Educació Física i Esports amb motiu del 25è aniversari dels Jocs Olímpics del 1992, celebrats a Barcelona. L’objectiu de la sèrie era analitzar l’impacte que han tingut els Jocs a la ciutat i al país, transcorregut un quart de segle des de l’organització d’un dels esdeveniments més importants organitzats per la capital catalana. D’acord amb l’aprenentatge d’aquest període des de les perspectives esportiva, econòmica i social aquest treball suggereix i discuteix sobre alguns elements que poden ser claus per a l’organització de futurs esdeveniments esportius. S’analitzen variables com el lloc i l‘índex de repetició on es duen a terme aquests esdeveniments, així com les tendències de futur. Hi ha altres aspectes que estan directament vinculats a la governança, com l’elecció de les seus candidates i l’origen dels recursos per finançar-los. Amb l’opinió de diversos autors, s’ha intentat apuntar sobre la visió dels esdeveniments esportius en els pròxims anys.

Paraules clau: Barcelona 92, esdeveniments esportius, futur, jocs olímpics, llegat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 24 de juliol de 2017

Acceptat: 5 de septembre de 2017

Publicat: 1 d'octubre de 2017