El significat de les activitats aquàtiques del nadó des d’una perspectiva evolutiva

Gil Pla i Campàs

*Correspondència: Gil Pla Campàs gil.pla@uvic.cat

Idioma de l’original

Citació

Pla Campàs, G. (2007). The meaning of the babies aquatic activities from an evolutionary perspective. Apunts. Educación Física y Deportes, 90, 5-11.

362Visites

Resum

Aquest article pretén d’aprofundir des d’una perspectiva evolutiva en l’estudi i l’anàlisi de les activitats aquàtiques del nadó. A partir d’aquí, l’article interpreta des de l’òptica filogenètica i ontogenètica de les activitats aquàtiques dels nadons, quin significat tindran aquestes activitats en el seu desenvolupament general. Per assolir els objectius fixats, l’article utilitza un enfocament fenomenològic (Husserl, 1996) que se sustentarà conceptualment en l’abordatge filogenètic del desenvolupament psicomotriu de Fonseca (1998). Partint d’aquesta estructura, s’estudiaran les raons filogenètiques i ontogenètiques que ens poden significar les activitats aquàtiques del nadó per tal que, en última instància, i des de la línia més existencial de la fenomenologia (Sartre, 1999; Merleau-Ponty, 2000), puguem argumentar la significació evolutiva d’aquestes activitats.

Paraules clau: activitats aquàtiques, fenomenología, filogènesi, nadó, ontogènesi.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2007