El programa PROTODEBA v. 1.0: una proposta per a l’observació de la presa de decisions en handbol

Ignacio Martín Tamayo

Luiz Arthur Cavalcanti Cabral

Luis Javier Chirosa Ríos

Javier Aguilar Sánchez

*Correspondència: Ignacio Martín Tamayo imartin@ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Martín Tamayo, I., Cavalcanti Cabral, LA, Chirosa Ríos, LJ, & Aguilar Sánchez, J. (2011). The PROTODEBA V1.0 Program: A Proposal for the Observation of Decision-Making in Handball. Apunts. Educación Física y Deportes, 104 , 80-87. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.08

593Visites

Resum

La presa de decisions constitueix un aspecte clau en el rendiment de qualsevol esport col·lectiu. En aquest article es presenta el programa PROTODEBA v. 1.0, desenvolupat per a l’estudi i anàlisi de la presa de decisions analítiques d’un equip d’handbol i dels jugadors en les diferents seqüències d’atac. El programa permet observar els comportaments dels jugadors en tres categories observacionals: ubicació, trasllat i finalització, que proporcionen índexs de participació i de presa de decisions per a l’equip en el seu conjunt, per a cada jugador i per a les diferents seqüències d’un partit. A més, es presenta un exemple de l’aplicació del programa
informàtic en un partit d’handbol d’alt nivell.

Paraules clau: Handbol, metodología observacional, presa de decisions, rendiment, rendimiento.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 9 de novembre de 2009

Acceptat: 23 de juny de 2010

Publicat: 1 d'abril de 2011