El programa ADO ’92

Fernando Sánchez Bañuelos

Idioma de l’original

Citació

Sánchez Bañuelos, F. (1989). El programa ADO'92. Apunts. Educación Física y Deportes, 15, 14-18.

398Visites

Resum

EI Comitè Olímpic Espanyol, el Consell Superior d’Esports i l’Ens Públic Ràdio Televisió Espanyola, han creat l’Associació Esports Olímpics 1992 (ADO’92) com associació sense ànim de lucre, que té com a objectiu prioritari i fonamental col.locar el nivell del nostre esport olímpic en la quota més alta possible per a 1992, per la qual cosa ha posat en marxa un programa de patrocini de les distintes disciplines olímpiques, encaminat a aconseguir del sector empresarial espanyol el finançament necessari per a assolir aquest objectiu. Els recursos financers extraordinaris generats pel programa de patrocini esportiu s’utilitzaran tant en la preparació i millora dels equips i dels atletes d’alta competició, com en la promoció de les joves promeses que siguin susceptibles de participar en el 1992, integrats en els equips olímpics de les diverses disciplines. Aquest programa, que s’engega a començaments de 1988, es desenvoluparà durant els propers 4 anys, fins a finals del 1992. Les empreses patrocinadores incloses en aquest ambiciós programa, seran Membres d’Honor de l’Associació. L’objectiu fonamental del programa és facilitar als esportistes espanyols amb previsions de possibilitat d’alt rendiment en els Jocs Olímpics de Barcelona, els mitjans necessaris perquè els resultats en aquesta competició puguin ser optimitzats al màxim.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 1989