El pla de tecnificació esportiva a Catalunya. Una realitat en suport de l’esport català

Santiago Siquier i Fadó

Idioma de l’original

Citació

Siquier i Fadó, S. (1991). El plan de tecnificación deportiva en Cataluña. Una realidad en apoyo del deporte catalán. Apunts. Educación Física y Deportes, 25, 77-86.

390Visites

Resum

L’article reflecteix l’evolució del programa des dels seus inicis fins avui, així com les aportacions que des de diferents perspectives, han representat la seva aplicació, les diverses etapes realitzades en la seva gestió i el desenvolupament i la utilitat d’un programa d’aquestes característiques a Catalunya. Es tracta d’una exposició cronològica que mostra clarament els objectius a assolir en cada fase, l’evolució de les estructures de suport i la consolidació d’aquestes per a una òptima gestió. Els èxits esportius no són inclosos inicialment com a objectius, ja que són fruit del procés d’aprenentatge inicial segons les característiques de cada esport, d’un posteriorrendiment de l’assimilació i el desenvolupament d’aquestes tècniques i de tot un seguit de condicionants que envolten el jove esportista en aquestes edats. El rendiment esportiu del programa en un futur, doncs, serà producte de tot aquest procés pluridisciplinari. En la tecnificació esportiva, però, lii ha aspectes tan importants com assegurar una captació eficaç entre la mostra estimada de població per a cada cas, l’estat evolutiu del seu desenvolupament biològic i psíquic, el grau d’acceptació i d’assimilació del programa per part de pares i fills al llarg de la seva estada, el procés de socialització que l’envolta, la transferència d’aprenentatges tècnics i tàctics i nivells adquirits de condició física, l’estat d’ansietat en competició, el sentit de la competició i de tot aquest procés, segons el seu pas per les diferents parts del programa.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1991