El perfil de l’esgrimista a Catalunya

Xavier Iglesias

Didac Cano i Alonso

Idioma de l’original

Citació

Iglesias, X., & Cano i Alonso, D. (1990). El perfil del esgrimista en Cataluña. Apunts. Educación Física y Deportes, 19, 45-54.

364Visites

Resum

Han estat estudiats 25 esgrimistes catalans (17 homes i 8 dones) per tal de determinar-ne un possible perfil i establir una correlació entre el seu nivell esgrimístic i les diferents proves realitzades. No s’ha trobat correlació significativa entre el nivell esgrimístic i les dades del laboratori de reacciometria. Els esgrimistes estudiats presenten en conjunt uns elevats valors d’atenció concentració. Els resultats del laboratori de fisiologia ens han mostrat una correlació significativa (P < 0.05) entre el nivell esgrimístic i la força Explosiva, força Elàstica i la potència Anaeróbica Alàctica dels membres inferiors mentre que amb el VO2max no ha estat així. En l’anàlisi antropomètrica s’ha comprovat l’existència d’una asimetria significativa (p < 0.001) entre les cuixes dels esgrimistes, mentre que la diferència entre els panxells no ha estat significativa.

Paraules clau: Antropometría, correlació, esgrima, espasa, fisiología, floret, nivell, reacciometría, sabre.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1990