El perfil antropomètric de la gimnàstica rítmica

Beatriz Romero Quintero

Antonio Palomino Martín

Juan José González Henríquez

*Correspondència: Beatriz Romero Quintero beatrizromeroquintero@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Romero Quinter, B., Palomino Martín, A., & González Henríquez, JJ (2011). The Anthropometric Profile of Rhythmic Gymnastics. Apuntes. Educación Física y Deportes, 103, 48-55.

448Visites

Resum

L’estudi realitzat pretén analitzar el biotip de la gimnasta de rítmica, relacionar el rendiment de competició amb alguns valors de la condició física i els valors antropomètrics. La comparativa s’ha realitzat mitjançant la tècnica d’arbres de classificació, que signifiquen la pertinença a un club, el plec suprailíac, el plec de la cuixa i el salt vertical com a favorables de bons resultats. El salt específic “gasela” presenta valors inferiors respecte al salt vertical.

 

Paraules clau: Antropometría, gimnàstica rítmica, Somatotip.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de gener de 2009

Acceptat: 8 de març de 2009

Publicat: 1 de gener de 2011