El nombre de corredors a peu s’ha incrementat a Espanya durant la primera dècada del segle XXI

Carlos Mª Tejero-González

*Correspondència: Carlos M.ª Tejero-González carlos.tejero@uman.es

Idioma de l’original

Citació

Tejero-González, C. M. (2015). The Number of Runners in Spain Increased During the First Decade of the 21st century. Apunts. Educación Física y Deportes, 120, 73-75. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/2).120.10

412Visites

Resum

És habitual trobar en els mitjans de comunicació de l’Estat espanyol, notícies o articles que subratllen l’auge de les curses populars a Espanya. L’objectiu d’aquesta carta científica ha estat comprovar amb rigor sociològic si s’ha incrementat en els últims anys el nombre de practicants de cursa a peu. Amb aquesta finalitat, han estat analitzades les tres últimes enquestes sobre hàbits esportius dels espanyols, les quals van ser dutes a terme pel Centre d’Investigacions Sociològiques, sota el patrocini del Consell Superior d’Esports, durant els anys 2000, 2005 i 2010. Les dades indiquen que sí que s’ha produït un increment en la pràctica de la cursa a peu entre l’acabament del segle xx i la primera dècada del segle xxi, passant d’un 3,8 % de corredors l’any 2000 a un 5,1 % l’any 2010. Cal destacar que l’any 2010 residien a Espanya al voltant de dos milions de persones majors de 14 anys que eren practicants de la cursa a peu.

Paraules clau: jogging, running, sociologia de l’esport.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 15 d'octubre de 2014

Acceptat: 30 de desembre de 2014

Publicat: 1 d'abril de 2015