El mètode explicatiu a les epistemologies regionals de l’activitat física

Juan Rodríguez López

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez López, J. (1991). El método explicativo en las epistemologías regionales de la actividad física. Apunts. Educación Física y Deportes, 24, 19-26.

386Visites

Resum

L’activitat física és explicada científicament en la seva totalitat, per un conjunt de ciencies que formen un sistema, amb unes relacions internes ben definides que es recolzen mútuament per aconseguir l’objectiu explicatiu. L’existència i l’esbrinament de quin és aquest sistema i els seus mecanismes i fonaments explicatius és una qüestió essencial per a una Teoria científica de l’esport. Cada ciència ha elaborat la seva pròpia epistemologia, que és una reflexió sobre ella mateixa, per observar, criticar i fonamentar com es produeix el seu coneixement científic. La ciència té com a objectius l’analisi, l’explicació, la predicció i l’actuació, en un sector determinat de la realitat observable. L’anàlisi mena a l’explicació. L’explicació científica és entendre el com i el perquè passa alguna cosa, conéixer en profunditat les causes dels fenòmens naturals i dels esdeveniments humans i socials. “Mètode” és el camí per aconseguir alguna cosa. El mètode explicatiu, per construir l’explicació, es basa en uns principis i el seu desenvolupament es realitza segons unes formes. Aquests principis es poden prendre de la Filosofia o de la mateixa ciència, com a veritats axiomàtiques s’accepten sense demostració o com a veritats demostrades. Doncs bé, les formes i els principis de l’explicació científica en cadascuna de les ciències de l’activitat física (formes i principis d’explicació que pertanyen al cos de les epistemologies regionals o internes) i el sistema que formen en el seu conjunt (amb les seves lleis o estructura) són els objectius del nostre treball.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1991