El global i el local en la tecnologia de l’esport

Klaus Heinemann

*Correspondència: Klaus Heinemann klauswhein@aol.com

Idioma de l’original

Citació

Heinemann, K. (2009). The Global and the Local in Sports Technology. Apunts. Educación Física y Deportes, 97, 18-28.

360Visites

Resum

En aquest article s’analitzen els efectes de la globalització i l’influx de les cultures locals sobre el desenvolupament i l’ús de les tecnologies de l’esport –com per exemple, de vaixells de vela, bicicletes, esquís, etc.– i sobre l’expansió dels mercats de comercialització d’articles esportius. S’assenyala que només quan hi hagi una profunda diferenciació d’una tecnologia de l’esport concreta podrà fer-se visible la diversitat dels efectes globals i locals. Contra la tesi d’una estandardització mundial de béns i serveis uniformes i, per tant, d’un anivellament de la pràctica esportiva, es troba el fet que amb el desenvolupament tecnològic s’incrementen enormement els “graus de llibertat”, que obren un espai gairebé inesgotable a la individualització i a la capacitat d’adaptació a les cultures locals.

Paraules clau: cultures locals, desenvolupament de les societats, globalització, tecnologia esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2009