El gènere com a factor de variabilitat en les actituds envers la pràctica d’activitat físicoesportiva

Isaac José Pérez López

Manuel Delgado Fernández

Palma Chillón Garzón

Miguel Martín Matillas

Pablo Tercedor Sánchez

Idioma de l’original

Citació

Pérez López, I. J., Delgado Fernández, M., Chillón Garzón , P., Martín Matillas , M., & Tercedor Sánchez, P. (2005). Gender as a factor of variability in the attitudes towards the practice of activity. Apunts. Educación Física y Deportes, 82, 19-25.

341Visites

Resum

L’orientació de les actituds que els adolescents manifesten envers l’activitat físicoesportiva representa un aspecte de gran importància a l’hora de promocionar-ne la pràctica com a hàbit de vida saludable, funció fonamental en la tasca educativa i, en concret, en l’Educació Física.
Hem estudiat l’orientació de les actituds envers la pràctica físicoesportiva en 700 adolescents granadins d’entre 13 i 18 anys, en funció  del sexe, a partir del “qüestionari CAAFS”.
Els resultats mostren que els nois tenen nivells actitudinals significativament superiors (p < 0.05) als de les noies, en les actituds orientades tant cap al procés (3,69 i 3,45, respectivament) com cap al resultat (2,45 ells i 2,33 elles). La “millora de l’aparença” (2,71) és la dimensió de l’actitud cap a la que les adolescents granadines manifesten més tendència, i la dimensió “victòria” ho és en el cas dels barons (2,65).
Per tant, es pot concloure indicant la necessitat de millorar les actituds envers la pràctica físicoesportiva en les noies i considerar la necessitat de diversificar la pràctica d’acord amb la seva orientació en funció del gènere.

Paraules clau: actituds, activitat física, adolescents, salut.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2005