El comportament no verbal de l’educador físic

Marta Castañer

Idioma de l’original

Citació

Castañer Balcells, M. (1994). El comportamiento no verbal del educador físico. Apunts. Educación Física y Deportes, 33, 40-47.

396Visites

Resum

L’objecte d’estudi que reflecteix aquest article té l’escomesa, dins l’àmbit de l’educació, d’enfilar una línia d’ aplicació en diferents estudis adreçats a l’observació i l’anàlisi de la tasca docent de qualsevol tipus d’educador personal. Tot i que en aquest article em centraré en un tipus d’educador personal concret —l’educador físic o d’activitats físico-esportives—, voldria deixar palesa aquesta intenció prèvia de prendre el tema en el seu sentit ampli, en allò que en major o menor mesura ens implica a tots: educar i/o ser educats.

Paraules clau: adaptadors, cinesia, comunicació no verbal, emblemes, il·lustradors, observació categorial, reguladors, situacionals.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1993