El canvi de classe en vela infantil i juvenil: estudis des de 2003 fins a 2013

Jordi Renom

Pep Subirats Puig

Pol Rivas Mas

Jofre Rabadà Farfan

*Correspondència: Jordi Renom Pinsach jrenompinsach@ub.edu

Idioma de l’original

Citació

Renom Pinsach, J., Subirats Puig, P., Rivas Mas, P., & Rabadà Farfan, J. (2014). Class Change in Child and Youth Sailing: Studies from 2003 to 2013. Apunts. Educación Física y Deportes, 117, 51-58. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/3).117.05

436Visites

Resum

Aquest treball presenta les principals conclusions del Programa de tutorització per al canvi de classe (PTCC) iniciat per la Federació Catalana de Vela (FCV) el 2001. Es tracta d’un projecte inèdit a nivell internacional, que pretén conèixer i incidir en la millora contínua del pas dels regatistes infantils a les classes juvenils. En vela de competició, el temps final en la classe Optimist, la tria d’una nova classe i les primeres experiències en l’escollida són moments clau de la vida esportiva dels regatistes. Després d’un període pilot, el 2003 es va iniciar un procés de 10 anys en què s’han dut a terme tres estudis (2003, 2008 i 2013) de seguiment i intervenció de les flotes infantils i juvenils de la FCV. Mitjançant qüestionaris creats per a aquest projecte s’han recollit impressions de 370 regatistes infantils, 231 de juvenils i de 170 pares i mares. Vista l’extensió dels resultats, l’article se centra en les tendències que més informen de l’evolució dels regatistes, especialment en l’estudi de 2013, alhora que presenta el PTCC com un possible model per al seguiment de flotes aplicable a altres organitzacions relaciones amb la vela de competició.

Paraules clau: abandonament esportiu, avaluació de programes, classe optimist, regates a vela, tutorització esportiva, vela juvenil.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 5 de novembre de 2013

Acceptat: 26 de març de 2014

Publicat: 1 de juliol de 2014