Efectes de la intervenció del mètode Watsu sobre el rendiment i aspectes psicosocials de joves nedadors de competició brasilers

Ana Carolina Lima Costa

Idioma de l’original Espanyol

643Visites

Resum

Aquest treball procurava oferir als joves nedadors de competició un moment de relaxació. Es va utilitzar el mètode Watsu, que es fa a l’aigua, el mateix medi on entrenen. Objectiu general. Identificar i analitzar els possibles efectes de l’aplicació de Watsu en els joves nedadors brasilers de competició. Objectius específics. Conèixer la possible influència sobre el rendiment esportiu, l’autoeficàcia, l’adherència als entrenaments, la seva disposició a la pràctica futura del mètode i valorar el mètode i l’aplicació. Participació. Van formar part de l’estudi 24 nedadors de competició d’edat entre 13 i 21 anys d’ambdós sexes; 11 individus van formar el grup experimental i van tenir sessions de Watsu afegides a la seva rutina durant 20 setmanes. Els 13 nedadors restants que formaven el grup control no van rebre sessions de Watsu i van continuar amb les seves rutines habituals. Anàlisi de dades. Instruments i procediments de caràcter quantitatiu (qüestionaris i resultats esportius) i qualitatiu (entrevistes i diaris). Es van avaluar les dades abans de l’inici de la intervenció, al final de la intervenció i amb un període de seguiment transcorregut de 17 setmanes que va correspondre al final de l’any competitiu. Resultat. Es van obtenir canvis no significatius en relació amb el rendiment esportiu, l’autoeficàcia i l’assistència als entrenaments. Les dades qualitatives van reflectir que la intervenció va tenir efectes positius en els nedadors sobre el rendiment, l’eficàcia específica, la disposició als entrenaments i el desig per continuar realitzant Watsu. Els resultats van demostrar que el mètode va ser una experiència vàlida i necessària per als nedadors que van percebre beneficis físics i psicològics dins i fora de l’ambient esportiu. Es pot concloure que el mètode pot ser una via eficaç de relaxació, descans i consciència corporal per a joves nedadors de competició.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2021

Data de lectura: 29 de novembre de 2018