Efectes d’una pràctica de rcp de 45 minuts en futurs professors d’educació física

Brais Ruibal-Lista

Silvia Aranda-García

Sergio López-García

José Antonio Prieto

María del-Castillo-Obeso

José Palacios-Aguilar

*Correspondència: Brais Ruibal-Lista brais.ruibal@udc.es

Idioma de l’original

Citació

Ruibal-Lista, B., Aranda-García, S., López-García, S., Prieto, J. A., Del-Castillo-Obeso, M., & Palacios-Aguilar, J. (2019). Effect of 45-minute CPR Training on Future Physical Education Teachers. Apunts. Educación Física y Deportes, 138, 62-71. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.05

651Visites

Resum

Introducció. Un col·lectiu molt indicat per a aprendre maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica (RCP-B) és el del professorat, no obstant això, la possibilitat de formar-se sobre aquest tema durant els seus estudis universitaris és escassa. Objectiu. Analitzar l’efectivitat d’una sessió formativa de curta durada de RCP a curt i llarg termini en futur professorat d’educació física. Material i mètodes. Es va realitzar un estudi quasi experimental sense grup control en el qual van participar estudiants universitaris del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport en 4 moments diferents: 1r avaluació de la qualitat de RCP-B abans de la formació; 2n sessió de formació en RCP-B; 3r avaluació de la qualitat de RCP-B després de la formació, i 4t avaluació de la retenció de l’aprenentatge adquirit després de 6 mesos de desentrenament. La formació va consistir en una sessió teoricopràctica de 45 minuts amb instructors i maniquins d’entrenament. Resultats. Van participar 24 estudiants universitaris (41.6% dones). Després de la formació rebuda es va millorar de forma significativa la qualitat global de les compressions (53.4 vs. 66.9 %; p = .006); la profunditat mitjana aconseguida (43.4 vs. 48.5 mm; p < .001); el percentatge de compressions amb una profunditat adequada (25.7 vs. 53.3 %; p=.024); el percentatge de compressions amb ritme adequat (34.6 vs. 64.2 %; p = .039) i la posició correcta de les mans (61.9 vs. 88.9 %; p = .001. Al cap de 6 mesos solament la posició de mans va sofrir un descens significatiu (88.9 vs. 83.1 %; p = .001). La qualitat de les ventilacions no va sofrir canvis, amb valors de baixa qualitat durant tot l’estudi (20.0 vs. 28.1 vs. 25.0 %; p = .194). Conclusions. Després d’una sessió formativa breu, el futur professorat d’educació secundària és capaç de millorar de forma significativa la seva efectivitat en les compressions durant la RCP-B, encara que es necessita una major formació per a incrementar la qualitat de les ventilacions; aquesta millora representa un pas important per a implementar aquest tipus de formació en el currículum universitari.

Paraules clau: estudiants universitaris, formació de curta durada, futur professorat, reanimació cardiopulmonar bàsica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 23 de maig de 2018

Acceptat: 20 de novembre de 2018

Publicat: 1 d'octubre de 2019