Efectes d’una intervenció escolar sobre diversos aspectes en la preadolescència

Alfonso Francisco Ordóñez Dios

Beatriz Polo Recuero

Alberto Lorenzo Calvo

Zhang Shaoliang

*Correspondència: Alfonso Francisco Ordóñez Dios afordonez@educa.madrid.org

Idioma de l’original

Citació

Ordóñez, A. F., Polo, B., Lorenzo, A., & Shaoliang, Z. (2019). Effects of a School Physical Activity Intervention in Pre-adolescents. Apunts. Educación Física y Deportes, 136, 49-61. http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/2).136.04

550Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi consisteix a examinar els possibles efectes que la implementació d’activitat física diària pot tenir a nivell coordinatiu, de condició física i atencional. El programa va tenir una durada de 12 setmanes i van participar 89 alumnes de sisè curs de primària de dos centres públics bilingües de la Comunitat de Madrid, 45 escolars inclosos en el grup d’intervenció respecte a 44 estudiants de la mateixa edat seleccionats com a grup de control. La capacitat cardiorespiratòria va ser valorada amb el test d’1 quilòmetre, la força explosiva en membres inferiors amb el test de salt horitzontal a peus junts i la coordinació motora amb el test de salts laterals amb peus junts. L’atenció va ser examinada amb el Test de Percepció de Diferències revisat, anomenat Caras. Després d’una anàlisi pre i ­postintervenció, es van obtenir diferències significatives entre tots dos grups en les variables de capacitat cardiorespiratòria (min), coordinació (nre. de salts) i fatiga atencional tant en el nombre d’encerts com en l’eficàcia (diferència entre encerts i errors), totes elles favorables al grup experimental. En conclusió, la intervenció desenvolupada en aquest estudi sembla tenir una influència positiva en tots els aspectes anteriorment esmentats. Arran de les dades obtingudes i, en línia amb altres investigadors, s’aconsella la incorporació i planificació d’activitat física entre i durant les pròpies àrees curriculars realitzant descansos actius al llarg del dia que complementin el treball de l’àrea d’Educació Física.

Paraules clau: educació, inactivitat física, nenes/nens, rendiment físic, salut.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 12 de setembre de 2017

Acceptat: 3 de juliol de 2018

Publicat: 1 d'abril de 2019