Efectes d’un entrenament planificat i controlat en minibàsquet (11 i 12 anys) sobre la potència anaeròbica

Vicente P. Ramírez Jiménez

Manuel Delgado Fernández

Idioma de l’original

Citació

Ramírez Jiménez, V. P., & Delgado Fernández, M. (2003). Effects of a planned and controles training in minibasket (11 and 12 year-olds)on the anaerobic power. Apunts. Educación Física y Deportes, 72, 70-77.

328Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball ha estat avaluar els efectes que té, en nens, la participació en el programa d’entrenament esportiu dissenyat i controlat en minibàsquet, mitjançant l’índex de Korcek (GE, N = 12), sobre la potència anaeròbica en comparació amb un grup d’entrenament no planificat (GC, N = 12). El control del programa es va realitzar registrant la freqüència cardíaca mitjançant Sport Tester en les sessions d’entrenament i ajustant-ne la càrrega, segons l’índex de Korcek, als microcicles establerts en la planificació anual. El programa d’entrenament es va realitzar al llarg de set mesos, amb recollides de dades en dos moments diferents (primer mes i setè mes). La valoració de la potència anaeròbica es va estimar mitjançant la realització del test de Wingate en cicloergòmetre. Es van controlar les variables d’edat cronològica i biològica, pes, alçària, dos perímetres musculars, dos diàmetres ossis i tres plecs cutanis, i totes les variables van ser valorades seguint les normes establertes per l’“IWGK” i “GREC”.
Els resultats mostren millores de la potència anaeròbica en el GE. Els components del GE presenten millores significatives en la resistència anaeròbica respecte del GC, i milloren de manera substancial l’índex de fatiga.

Paraules clau: Antropometría, capacitats físiques, entrenament, minibásquet, nens.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2003