Efecte de l’existència de xarxa i del tipus de pilota sobre la participació i la percepció del procés en la iniciació al voleibol mitjançant formes jugades

José Manuel Palao Andrés

Silvia Guzmán Morales

*Correspondència: José Manuel Palao Andrés jmpalao@pdi.ucam.edu

Idioma de l’original

Citació

Palao Andrés, J. M., & Guzmán Morales, S. (2008). Effect of net presence and ball type on student participation and perception of tasks for initiation in volleyball. Apunts. Educación Física y Deportes, 94, 37-44.

349Visites

Resum

El propòsit de l’estudi va ser conèixer l’efecte de l’existència de xarxa i la utilització de diferents tipus de pilotes sobre la quantitat de pràctica realitzada i la percepció d’aquesta en formes jugades d’1 amb 1 en voleibol en la iniciació al copejament amb una mà. Es va utilitzar un disseny quasiexperimental, transversal i intergrup. Les variables independents van ser l’existència o no de xarxa; i el tipus de pilota (platja, goma escuma folrada i normal). Les variables dependents van ser: nombre contactes, seqüències realitzades, nombre interrupcions, grau continuïtat, proporció repeticions per temps, causa interrupció i percepció de l’activitat. Els resultats mostren que: a) la no existència de xarxa accelera el ritme dels exercicis i incrementa el nombre de contactes; b) el tipus de pilota afecta el ritme dels exercicis, el control de la pilota i la qualitat de l’execució; c) es percep bé l’efecte de la presència de la xarxa i del tipus de pilota en l’execució tècnica i en la motivació, però no a nivell de continuïtat; i d) es perceben com a més motivadores les situacions més reals (existència de xarxa, pilota normal i copejament a una mà rematat).

Paraules clau: iniciació, modificació tasques, voleibol.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2008