Efecte de les vibracions mecàniques en l’entrenament de força

Pedro Manonelles Marqueta

Luis Giménez Salillas

Javier Álvarez Medina

Blas García Rivas

*Correspondència: Pedro Manonelles Marqueta manonelles@telefonica.net

Idioma de l’original

Citació

Manonelles Marqueta, P., Giménez Salillas, L., Álvarez Medina, J., & García Rivas, B. (2007). Effect of mechanical vibrations on strength training. Apunts. Educación Física y Deportes, 87, 73-80.

392Visites

Resum

El treball té com a objectiu l’estudi del comportament del salt en dones no entrenades davant d’un entrenament en plataforma de vibració mecànica amb finalitats de propiocepció inicial i de força posteriorment. Es van estudiar 14 dones no entrenades. Es va utilitzar una plataforma vibratòria Zeptor® amb dues plataformes oscil·latòries. L’entrenament es va realitzar en 2 fases durant 4 setmanes (5 dies/sem): Fase 1: Entrenament de propiocepció (frec. theta: 3,5-7,5 Hz). Fase 2: Entrenament de força (frec. alfa: 7,5-12,5 Hz). Es va utilitzar el test de salt vertical de Lewis que avalua la potència anaeròbica alàctica. El test es va realitzar els dies 1, 14 i 28 del període d’estudi. Es va utilitzar el programa SPSS 11.5 amb estadística descriptiva i analítica, amb prova t de Student entre variables de dades aparellades. Diferències estadísticament significatives per a p ≤ 0,05. S’ha observat un augment significatiu (p = 0,049) del salt de la primera (31,52 ± 5,38) a la segona determinació (33,33 ± 5,47) i un augment significatiu (p = 0,022) del salt de la primera (31,52 ± 5,38) a la tercera determinació (33,59 ± 5,36). L’entrenament mitjançant exercici en la plataforma de vibració mecànica provoca un augment del salt per l’increment de la força dels músculs extensors del genoll.

Paraules clau: entrenament, força, plataforma de vibració.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2007