Educació postural a Primària. Proposta d’una metodologia i exemple d’una sessió

Xavier Aguado

Joan Riera

Ana Fernández Ordóñez

Idioma de l’original

Citació

Aguado Jódar, X., Riera Riera, J., & Fernández Ordóñez, A. (2000). Postural education in primary. Proposal of a methodology and example. Apunts. Educación Física y Deportes, 59, 55-60.

355Visites

Resum

Malgrat que avui dia es reconeix en diferents àmbits la importància de l’educació postural, continúa sense realitzar-se a l’escola. En aquest article es justifica la necessitat de l’educació postural escolar i es proposa tractar-la des de l’àrea de l’educació física. Amb això, es pretén educar l’alumnat en les diferents postures quotidianes que farà servir durant la seva vida, a fi i efecte de rendibilitzar les diverses situacions de treball, oci i descans, i evitar el cansament i possibles lesions. L’article conté, a més d’una justificació del tema, una proposta metodològica i una sessió, a tall d’exemple, dins d’una unitat didàctica d’educació postural sobre el maneig de les motxilles.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2000