Educació per a la salut a l’escola. Aspectes a avaluar des de l’educació física

Mariona Corbella Virós

Idioma de l’original

Citació

Corbella Virós, M. (1993). Educación para la salud en la escuela. Aspectos a evaluar desde la educación física. Apunts. Educación Física y Deportes, 31, 55-61.

362Visites

Resum

La salut és un tema que, cada cop més, preocupa la nostra societat. Controls mèdics, centres de salut, dietes, complexos vitamínics i altres fàrmacs revitalitzadors, medicina natural i altres alternatives mèdiques o pseudomèdiques, massatges, saunes, activitat física, etc. són pràctiques que actualment estan molt de moda. Però tenir cura de la salut i preocuparse’n no vol dir només “consumir” totes aquestes activitats que se’ns ofereixen, sinó que consisteix a adoptar un estil de vida concret i uns hàbits de comportament sans. L’educació per a la salut a l’escola té com un dels seus principals objectius ajudar que l’alumne adquireixi tota aquesta sèrie d’hàbits de salut. L’escola constitueix un pilar bàsic en la societat per a aquest tipus de formació, sobretot si els temes es tracten interdisciplinàriament i des de diverses àrees del coneixement. D’entre totes elles, l’àrea d’Educació Física, que és la que ara ens ocupa, resulta un marc molt adient des d’on promocionar i educar la salut. Si entenem l’educació per a la salut com un procés didàctic més, haurem de considerar la possibilitat que sigui avaluable per tal de determinar si s’ha dut a terme amb èxit o no, per buscar-ne els motius i per poder reconduir-lo. L’ avaluació de qualsevol procés s’ inicia amb la definició dels objectius que es pretenen assolir, i establint quins seran els components del procés que s’hauran d’avaluar. En aquest article s’ha definit quins són els objectius de l’educació per a la salut des de àrea d’Educació Física, a partir dels objectius que publiquen els darrers documents sobre la Reforma del Sistema Educatiu (UAB, INDE, 1992). I sota aquesta perspectiva s’ha establert una relació d’aspectes a avaluar en cada un dels components del procés didàctic: el programa, les condicions d’ aplicació del programa, el professor i l’alumne.

Paraules clau: avaluació, educació física, educación física, salut.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1993