Educació física i Síndrome de Down. La identificació de les necessitats educatives especials

Eulàlia Dordal Culla

Susana Camuñas Clemares

Idioma de l’original

Citació

Dordal i Culla, E., & Camuñas Clemares, S. (1990). Educación física y Síndrome de Down. La identificación de las necesidades educativas especiales. Apunts. Educación Física y Deportes, 22, 31-44.

387Visites

Resum

La constatada evolució dels conceptes d’interacció i d’educació especial ha originat i sustentat (en el marc de la reforma educativa) l’aparició d’una nova idea d’escola que respongui a les necessitats educatives de tots els alumnes, sigui quin sigui el seu grau d’especificitat, i independentment de si es deriven en major o menor mesura d’handicaps, dèficits o qualsevol altre factor social, familiar, escolar, etc. Es tracta d’una escola oberta a la diversitat, que no pretén exigir a tots els alumnes igual rendiment acadèmic, sinó que, amb l’atenció personalitzada, cada alumne aconsegueixi el seu nivell òptim de desenvolupament. L’element central per respondre a aquestes diferents necessitats educatives és el nou model curricular. Un únic marc curricular per a tot l’ensenyament obligatori subjecte a adequacions diverses, que fuig de la freqüent temptació d’elaborar currículums diferenciats i palal.lels (un per als alumnes “normals” i altre per als alumnes “especials”), basats en l’handicap com a base principal d’elaboració i desenvolupament, però que no fa d’aquest un factor definitiu, partint de la consideració de que tot individu discapacitat té les mateixes necessitats educatives que la resta d’alumnes i pot, a més a més, presentar unes necessitats educatives especial. Tenint en compte que les condicions d’handicap poden ser més o menys significatives a l’hora d’estimar les característiques generals i d’aprenentatge dels nens afectats amb la Síndrome de Down, aquests poden trobar-se (en general) amb certes dificultats per a la consecució d’alguns dels objectius propis de l’àrea d’E.F., dificultats que, a l’igual que en qualsevol nen, no se’ls presenten a tots ni sorgeixen en els mateixos aspectes. Ha de ser competència del propi professor d’E.F. identificar les necessitats educatives especials que en la seva àrea pugui tenir cada un d’aquests nens, i determinar en cada cas les actuacions educatives especials que cal seguir (actuacions que des del punt de vista educatiu cal desenvolupar en funció de les característiques observades en l’alumne i que formen també part del continuum d’actuacions educatives ordinàries).

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1990