Educació física i deficiència mental. Paper dels programes d’activitat física i esports en l’educació dels nens deficients mentals.

Luis M. Ruis Pérez

Idioma de l’original

Citació

Ruiz Pérez, L. M. (1988). Educación física y deficiencia mental. Papel de los programas de actividad física y deportes en la educación de los niños deficientes mentales. Apunts. Educación Física y Deportes, 14, 16-20.

282Visites

Resum

Actualment, quan no es discuteix la necessitat de l’educació física en l’educació normal, els alumnes de l’anomenada educació especial es veuen molt poc afavorits pels efectes de bons programes d’educació física i esports. Les investigacions dutes a terme des de fa més de 40 anys han demostrat l’efecte afavoridor d’aquesta mena d’activitats en el programa educatiu dels nens deficients mentals. Aquestes són les raons per exigir la inclusió d’aquesta mena d’activitats en l’educació dels deficients mentals.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1988