Educació física especial: actitud i formació dels docents a primària

Fco. Javier Hernández Vazquez

Víctor Hospital i Tort

Carlos López Pérez

Idioma de l’original

Citació

Hernández Vazquez, F. J., Hospital i Tort, V., & López Pérez, C. (1998). Physical education: teacher attitude and formation in primary. Apunts. Educación Física y Deportes, 51, 70-79.

371Visites

Resum

Aquest article analitza la situació actual del professorat de l’Educació Física de Primària a la ciutat de Barcelona davant l’atenció a la diversitat. La investigació se centra en l’anàlisi de l’actitud i el desenvolupament professional com a elements vitals i interelacionats entre si per a l’èxit de l’atenció a la diversitat. És un estudi socioeducatiu sobre la situació (actitud i formació) del professat respecte als alumnes amb necessitats educatives especials. La recopilació de les dades es realitza a partir de l’administració d’un qüestionari entre una mostra de professorat d’Educació Física. Els autors constaten en l’estudi la positiva i generalitzada resposta del professorat d’Educació Física cap a la integració, les limitacions pedagògiques del professorat, les dificultats del professorat per dur a terme adequacions curriculars individuals, la formació per atendre la diversitat sembla inadequada i sembla que hauria de centrar-se en aspectes més metodològics i en el coneixement de les diverses necessitats educatives especials.

Paraules clau: actitud i desenvolupament professional, educació física, etapa primària, necessitats educatives especials.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1998