Editorial – Apunts 24

Josep Roca

Idioma de l’original

613Visites

Resum

El trasllat de la seu de l’Institut Nacional d’Educació Fisica de Catalunya i, en concret, del Centre de Barcelona al nou edifici de Montjuïc, es presenta com un moment oportú per avaluar la trajectòria d’aquest Centre i reconsiderar els seus objectius. Això es presenta com a especialment necessari per donar una resposta a l’interrogant que s’obre respecte de com s’omplirà de contingut aquesta nova seu, que ha generat expectatives de ser la futura Universitat de l’Esport. El sorgiment d’uns estudis. Ha estat una constatació habitual el que s’anomenés “monitor d’esport” a tot professional que, vestit amb un xandal, es posava davant d’un grup d’alumnes o esportistes. També ha estat una constatació habitual que es parlés d’una “classe de gimnàstica” a qualsevulla activitat física feta a les escoles o a un centre d’esplai. “Monitor d’esports” i “classe de gimnàstica” representen una valoració que s’ha fet d’una professió, esforçada per sortir d’una segona categoria o del mateix amateurisme. La creació dels Instituts Nacionals d’Educació Física va significar l’intent més clar de crear una professió dignificada i amb un espai delimitat en el ventall professional educatiu i esportiu alhora. Com és sabut, els estudis eren de quatre anys i s’obtenia el títol de Professor d’Educació Física. L’INEF de Barcelona va mostrar des dels seus inicis una clara voluntat d’esdevenir un centre universitari. Des de la seva creació l’any 1975 fins al final de la dècada, la seva vida acadèmica va estar fortament marcada per la inquietud d’aconseguir una equiparació dels seus estudis als d’altres facultats. Queda encara, com a exponent d’aquella lluita, alguna pintada, prop les intal·lacions que ara deixem en la que es llegeix: Facultat d’Educació Física. De fet, el reclam i l’obtenció de la licenciatura en Educació Física l’any 1981 va ser un moment culminant en aquella vocació universitaria dels INEF. Es va reglamentar l’obtenció del títol de Diplomat i de Llicenciat i totes les habilitacions i convalidacions necessàries per a unificar l’univers professional amb la seva diversitat de títols.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1991