Editorial – Apunts 01

Idioma de l’original

401Visites

Resum

Quan fa vint-i-dos anys va aparèixer el primer número de la revista Apuntes de Medicina Deportiva es va començar una tasca que al Ilarg del temps ha asssolit una maduresa que és el que ha permès que avui el lector es trobi amb dues publicacions, sota el nom genèric d’APUNTS, dedicades a tractar els temes de les activitats fisiques des de la doble vessant mèdica i teòrica. La preocupació per temes relacionats amb les activitats físiques, que en els últims anys la nostra societat està demostrant, es fa ben palesa veient la quantitat d’estudis, d’investigacions i de persones que es dediquen a analitzar des del punt més teòric i filosòfic fins al més pràctic i didàctic aquest tema. Els canvis soferts en els terrenys polítics, econòmics i educatius han significat una renovació d’esquemes i de conceptes. L’ activitat física ha ampliat el petit món on durant bastant temps, al nostre país, s’havia confinat el món del cos, i de les ciencies, que fins fa relativament poc, no s’ocupaven d’aquest aspecte, dediquen en l’actualitat amplis estudis per analitzar el fenomen esportiu. D’altres contribueixen amb les seves aportacions canviant metodologies i àdhuc creant noves teories. Per altra banda els moviments ciutadans, tot reinvindicant el dret a fer exercicis físics i esportius, han sensibilitzat molts responsables polítics sobre la necessitat de dedicar una part dels ingresos a dotar d’una infraestructura mínima que permeti aquestes activitats. A tots aquests canvis d’actitud envers la “cultura del cos” s’hi ha d’afegir el mercat sorgit al seu entorn, tal con es veu amb la proliferació de gimnasos, modalitats gimnàstiques per a cada edat, jazz, aeròbics, manteniment… la multiplicació de noves activitats esportives, wind-surf, squahs, etc… tot plegat ha situat les pràctiques corporals en un primer terme de l’actualitat. Lògicament tota aquesta “revolució” comporta enfrontaments, Iluites, postures oposades, en defínitiva crisis d’identitat. El món que sorgeix al voltant d’aquest ampli moviment on les pràctiques físiques i els seus practicants són analitzats; on el sentit i la utilitat de cada una d’aquestes noves modalitats són debatudes; on els corrents pedagògics, educació física de base, psicocinètica, expressió corporal, etc. són estudiades; són aspectes, igual que les investigacions en l’aprenentatge motor o els avenços dins l’esport d’alt rendiment, que pensem que cal aproximar a tots els estudiosos d’aquest ample món.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1985