Editorial – Apunts 47

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (1997). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Editorial. Apunts. Educación Física y Deportes, 47, 3.

 

371Visites

Resum

Com ja anticipàvem a l’editorial del número anterior, amb aquest primer exemplar corresponent a enguany s’inicia un nou cicle a la revista “Apunts». En aquesta etapa naixent volem plasmar pràcticament totes les idees i inquietuds que manifestem al nostre escrit anterior. Som conscients que tenim una fort responsabilitat per a continuar la línia de millora i desenvolupament de la publicació portada a terme pels nostres antecessors, tanmateix tenim el ferm propòsit d’afrontar un doble desafiament: aconseguir que la nostra revista es constitueixi en una autèntica plataforma del nostre pensament més qualitatiu que, alhora, contribueixi a transformar la realitat que ens envolta; i, al mateix temps, aconseguir que «Apunts» sigui un referent editorial obligat en l’àmbit internacional de les ciències de l’activitat física i l’esport. Per assolir aquests reptes volem elevar el nivell de qualitat dels treballs publicats, tractant de conjugar la validesa científica amb el valor divulgatiu i la seva rellevància intellectual (a la nostra àrea socioprofessional) amb el procés d’aplicació posterior. A tal efecte, hem endurit el procés de selecció dels treballs rebuts, mesura imprescindible per a poder obtenir una publicació de qualitat, prestigi i incidència social. En aquesta línia, fem una crida pública a tots els membres del nostre àmbit intellectual per tal que llegeixin la revista i la difonguin i, sobretot, hi participin activament amb les seves idees, projectes, suggerències, crítiques,… però també, amb les seves produccions més rutilants que necessàriament hauran de ser inèdites, originals i rabiosament actuals. Sense a seva contribució desinteressada aquest projecte no seria possible.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1997