Dossier: Sensació i Percepció

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Roca i Balasch, J. (1991). Dossier: Sensación y Percepción. Apunts. Educación Física y Deportes, 25, 5-6.

428Visites

Resum

El dossier monogràfic que presentem sobre Sensació i Percepció és l’exponent d’una activitat de recerca bàsica que s’ha vingut realizant a l’INEFC de Barcelona. L’hem anomenat “Sensació i percepció” perquè el tipus de fenòmens que s’hi tracten s’emmarquen en aquells dos grans àmbits cièntifics , el Biològic i el Psicològic. Els tres primers treballs -Josep Roca, Javier Hernández i Manuel de gracia- són de caire teòric i metodològic i formen el primer blog -amb treballs de Daniel i Adrián Pérez i de Josep Nadal- tracten de fenòmens sensorials complexos. El tercer bloc -amb treballs de Sergi Santigosa, José M. Olave, josep Cabedo i Lidia Sala- tracten de temes perceptius. Centrant-nos en el primer bloc temàtic, el meu treball presenta una anàlisi dels usos i teories sobre el concepte de Percepció. S’hi mostren els múltiples usos del concepte de percepció i també l’existència de teories psicològiques diferenciades, amb l’objectiu de donar a conèixer l’estat de la qüestió respecte d’un concepte que interessa a educadors i entrenadors.

El treball de Javier Hernàndez pren un tema fonamental de l’actrivitat física com és l’equilibri i justifica l’anàlisi diferenciada que es pot fer si es vol realitzar una descripció completa d’aquella acció o activitat a la vegada que presenta una aproximació  aplicada i integradora de coneixements. Vull destacar-ne l’interès de la perspectiva que defensa que l’equilibri és una acció que admet una anàlisi física, biològica i psicològica; en aquest sentit es posa de manifest que la sensació i la percepció són dos aspectes fonamentals però que no esgoten la globalitat del fenomen de l’equilibri. El treball de Manuel de Gracia mereix un comentari a part. Primer perquè és de caire metodològic i segon perquè respon a una línia d’investigació que ve de lluny. En efecte, presenta un programa informàtic que permet una investigació sistemàtica  en fenòmens sensorials i perceptius, amb múltiples variables o factors a cada nivell. Els treballs d’en daniel i l’Adrian Pérez i d’en Josep Nadal ja s’han fet utilitzant aquest programa, però la seva utilitat s’entèn de manera il·limitada si es té en compte que permet la programació d’estructures o pautes en la pantalla i seqüències  d’aquestes estructures. Aquest aspecte se’ns presenta amb un valor experimental profund.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1991