Dossier “Activitats físiques adaptades”

Javier Henández Vázquez

Idioma de l’original

Citació

Hernández Vázquez, J. (1994). Dossier "Actividades físicas adaptadas". Apunts. Educación Física y Deportes, 38, 5-6.

 

470Visites

Resum

El dossier monogràfic que presentem sobre “Activitats Físiques Adaptades (AFA): innovació educativa i esportiva” pretén descriure la situació actualitzada de les activitats físiques adaptades. Aquesta publicació forma part d’un projecte més ampli que va començar a iniciativa d’un grup de professionals i que va continuar i acabar de perfilar-se amb el “Seminari Internacional d’Esport i Activitats Físiques Adaptades”, realitzat el passat curs acadèmic a l’INEFC de Barcelona. També forma part del projecte el curs de post-grau “Activitats Físiques Adaptades: Educació especial, integració escolar i esport adaptat” que té prevista la seva realització el novembre del curs acadèmic 94/95. El primer bloc del dossier és el marc conceptual en les activitats físiques adaptades, que correspon als treballs de J. Hernández, J. Roca, G. Doll-Tepper i J.C. de Potter, de caràcter genèric i situacional. El segon bloc presenta les activitats físiques adaptades quan s’orienten cap al context educatiu, amb treballs de L.M: Ruiz, P. Ruiz, C Camurias/E. Dordal, D.Oliver i M. Zapata. El tercer bloc correspon a les AFA en l’àmbit esportiu, amb treballs de P. Bizel i M. Ríos. El quart bloc correspon a les AFA en l’àmbit terapèutic de les activitats físiques adaptades amb treballs de F. Drobnic i J. Valverde. El bloc cinquè correspon a la formació de docents i tècnics, amb treballs de H. van Coppenolle, A. Alejandre i F. Ricart/C. Briso.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1994