Diversitat i pluralitat en l’escenari esportiu

Vincenzo Padiglione

Idioma de l’original

Citació

Padiglione, V. (1995). Diversidad y pluralidad en el escenario deportivo. Apunts. Educación Física y Deportes, 41, 30-35.

433Visites

Resum

L’article replanteja les definicions clàssiques d’esport a partir de anàlisi de les transformacions en l’escenari esportiu contemporani, amb especial referència als denominats “esports extrems”, esports californians i esports ecològics. Es posa de relleu el fet que els esports són cada cop més heterogenis i sobretot més diversos internament, la qual cosa dificulta qualsevol intent de conceptualització basat en criteris rígids. L’escenari esportiu constitueix una font permanent de varietats culturals, potser el principal imaginari de les alteritats possibles avui, la qual cosa: els esports occidentals, al cap d’un segle d’hegemonia, tendeixen a perdre la seva hegemonia original. El nou escenari, tan ric en diferències, serà segurament més apte per a la recerca etnogràfica i per a la comparació antropològica.

Paraules clau: antropologia de l'esport i del joc, diversitat, escena esportiva, esports californians, esports ecològics, esports ètnics, esports extrems, etnografía, heterogeneïtat i pluralització dels esports, sincretismes esportius.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1995